TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

 1. VšĮ Ariogalos PSPC korupcijos prevencijos programos tikslas – kryptingas korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnis, veiksmingesnis ir viešesnis darbuotojų veiklos užtikrinimas.
 2. Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas.
 3. Neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas.
 4. Visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.
 5. Kompleksiškai dirbant būtinas glaudesnis bendradarbiavimas tarp visuomenės sveikatos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pacientų organizacijų.
 6. Šioje strategijoje numatytos priemonės turi būti siejamos su socialinių problemų sprendimu. Sėkmingai kovoti su korupcijos apraiškomis galima tik tada, kai ilgalaikė strategija pagrįsta prevencija, teisės pažeidimų tyrimais, visuomenės švietimas ir jos parama.
 7. Už įstaigoje korupcijos vykdymą atsakingas vidaus ligų gydytojas Sigitas Daktaraitis, kontaktinis tel.: +370 428 50590.
 8. Susidūrus su korupcinio pobūdžio veika galima kreiptis į įstaigos vadovą ar į įstaigoje korupcijos vykdymą atsakingą asmenį.

Korupcijos prevencijos klausimais galite kreiptis el. paštu: ariogalos.pspc@ariogalospspc.lt

ASPĮ vadovo kreipimasis raštu >>>

ASPĮ vadovų kreipimasis raštu >>>

Ką turi žinoti pacientas >>>

 Praneškite apie galimą korupciją

Viešosios įstaigos Ariogalos PSPC administracija yra suinteresuota, kad įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą), todėl asmenius, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika ligoninėje, kviečia netylėti, o apie tai pranešti.

VšĮ Ariogalos PSPC atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitas tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti VšĮ Ariogalos PSPC direktorių tel. +370 428 50 351 ar raštu. Ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai direktoriui, VšĮ Ariogalos PSPC, Vytauto g. 96, LT-60260 Ariogala, ar įmesti į „Nusiskundimų ir pageidavimų dėžutę“, esančią įstaigos vestibiulyje.

 • ASPĮ pasitikėjimo telefono nr. +370 428 50 351

Taip pat apie galimą korupcijos atvejį (-us) VšĮ Ariogalos PSPC galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai:

 • Raštu;
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu +370 800 66 004;
 • Sveikatos apsaugos priimamojo telefonu Vilniuje +370 5 268 51 10, +370 5 268 51 08 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.);
 • Elektroniniu paštu korupcija@sam.ltministerija@sam.lt .

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti: 

 • Vardą, pavardę;
 • Gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • Ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas ir ligoninės pavadinimą;
 • Skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes;
 • Ant voko būtina nurodyti – asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilnius, Vilniaus g. 33;
 • Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 422 kabinetas (telefonai: +370 5 266 14 95, +370 5 260 47 08).

VšĮ Ariogalos administracija atkreipia gyventojų dėmesį, kad nei ligoninė, nei Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Apie korupciją galima pranešti STT:

 • Raštu;
 • Palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“;
 • Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis);
 • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
 • Faksu +370 5 266 33 07.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose.

VšĮ Ariogalos PSPC administracija

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus >>>

Nuorodos:

Specialiųjų tyrimų tarnyba >>>

Demonstruojami STT antikorupciniai klipai >>>

VŠĮ ARIOGALOS PSPC ELGESIO KODEKSAS >>>

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ARIOGALOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 – 2022 METŲ:

 • KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA >>>
 • KORUPCJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS >>>

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ARIOGALOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 – 2019 METŲ:

 • KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA >>>
 • KORUPCJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS >>>
 • KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA. ĮSAKYMAS >>>
 • KORUPCINIO POBŪDŽIO ELGESIO TAISYKLĖS >>>

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ARIOGALOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2014 – 2016 METŲ:

 • KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA >>>
 • KORUPCJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS >>>