Informacija apie darbo užmokestį

PareigosDarbuotojų
skaičius tose
pareigose
2022m.
gruodžio 31d.
2022m.
mėnesinis 1-o
etato darbo
užmokestis
2023m. I
ketvirčio
mėnesinis 1-o
etato darbo
užmokestis
2023m. II
ketvirčio
mėnesinis 1-o
etato darbo
užmokestis
2023m. III
ketvirčio
mėnesinis 1-o
etato darbo
užmokestis
Gydytojai72813317834993470
Administracija91750190417582082
Slaugytojai191371142315571679
Kitas personalas, teikiantis
asmens sveikatos
priežiūros paslaugas
91144113014801495
Kitas personalas1789998010041085
Iš viso621413150916271692