Įstaiga įregistruota VĮ Registrų centre 1997 m. gruodžio 11 d.,  kodas 172415419, toliau viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, registruota Vytauto g. 96, Ariogalos m., Raseinių r. sav.

Steigėjas – Raseinių rajono savivaldybė.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-04-08 išduota licencija Nr. 333, atnaujinta 2021-03-31, verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas, adresu: Vytauto g. 96, Ariogalos m., Raseinių r. sav.:

  • pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos;
  • pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos, paliatyviosios pagalbos;
  • pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos;
  • ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros – burnos higienisto praktikos;
  • bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas namuose), kineziterapijos, masažo;
  • bendrąja asmens sveikatos priežiūros – slaugos (bendruomenės slaugos).

Kokybės politika

Teikti pacientams prieinamą, savalaikę, lygiateisišką, pilnavertę, efektyvią, patikimą ir saugią,  sveikatos priežiūrą ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo, slaugos ir reabilitacijos srityje. Ši politika apima profesines ir administracines paslaugas.

Misija

Laiku suteikti kokybiškas, kvalifikuotas, saugias, įstaigos licencijoje nurodytas nespecializuotas sveikatos priežiūros paslaugas , atitinkančias pacientų teisėtus poreikius ir lūkesčius, racionaliai naudojant turimus resursus.

Vizija

Būti  moderni, patraukli pacientams ir darbuotojams, Vš.Į Ariogalos PSPC įstaiga, nuolat gerinanti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinanti  nepriekaištingą pacientų aptarnavimo kokybę.

Tikslai

Teikti kokybiškas pacientų, bei jo artimųjų lūkesčius, licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant visus turimus išteklius, užtikrinant paslaugų patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, saugumą, tęstinumą visais paciento gyvenimo laikotarpiais.

Vertybės

Vykdant savo misiją mes vadovaujamės vertybėmis: pagarba žmogui, teisingumas, dorovinis padorumas, sąžiningumas, atsakomybė , tinkamas pareigų atlikimas, bendradarbiavimas.

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija >>>

Įstaigos įstatai >>>

Įstaigos struktūra >>>

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant  „PROFIT W“ ir ,,ALGA 2000“ buhalterinę programą.