VšĮ Ariogalos PSPC vykdydamas veiklą vadovaujasi  Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos VšĮ Ariogalos PSPC veiklą licencijavo 1999-04-08.

2024 metai:

2024m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys ››

2024m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys ›››

2023 metai:

2023m. vadovo veiklos ataskaita ›››

2023m. finansinės būklės ataskaita ›››

2023m. aiškinamasis raštas ››

Finansinės veiklos ataskaita 2023-09-30 ›››

2023m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ›››

2023m. I pusmečio finansinės veiklos ataskaita ›››

2022 metai:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2022-09-30 ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2022 m. I pusmetis ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2022 m. I ketvirtis  ›››

2021 metai:

2021 m. veiklos ataskaita ›››

2021 m. finansinės veiklos ataskaita ››

2021 m. aiškiniamasis raštas ›››

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31 ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2021-06-30 ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2021-09-30 ›››

2020 metai:

2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2020 m. ›››

2020m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaita ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2020-06-30 ›››

Finansinės veiklos ataskaita 2020-09-30 ›››

2019 metai:

2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita ›››

2019 m. aiškinamasis raštas ›››

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31 ›››

2018 metai:

2018 m. veiklos ataskaita ›››

2018 m. aiškinamasis raštas ›››

Sprendimas dėl 2018 m. finansinių ataskaitų patvirtinimo ›››

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 ››› 

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 ›››

2017 metai:

2017 m. veiklos ataskaita ›››

2017 m. aiškinamasis raštas ›››

Aiškinamasis raštas 2017-04-20 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30 ›››

Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31 ›››