Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai

Informacija apie prekių, paslaugų ir darbų pirkimą per cpo.lt katalogą

2024 metų pirkimų planas >>>

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ( CVP IS ) arba Centrinėje viešųjų pirkimų portale ( CVPP ).