Gerbiami medicinos darbuotojai, mieli kolegos,

Nuoširdžiai sveikinu Jus su profesine švente!

Jūsų darbas – prasmingas ir sunkus, reikalaujantis ištvermės, profesionalumo, žinių ir begalinės kantrybės.

Dėkoju už nuoširdų rūpestį ir atsidavimą, už suteiktą viltį ir saugomą kiekvieną gyvybę.

Tariu ačiū už pasiaukojimą, už nuoširdų ir gerą žodį. Telydi Jus nuoširdūs pacientų dėkingumo žodžiai, kolegų supratimas, kantrybė ir geranoriškumas.

VšĮ Ariogalos PSPC kolektyvo vardu Jus sveikina direktorius

Liudas Kavaliauskas