Įstaiga dirba vadovaujantis patvirtintu Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros  paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planu.

 1. Prioritetas teikiamas nuotolinėms paslaugoms:
 • nuolat vartojamų vaistų receptų pratęsimai nuotoliniu būdu;
 • nedarbingumo pažymėjimų išdavimai ar pratęsimai nuotoliniu būdu
 • sveikų naujagimių, kūdikių tėvelių konsultacijos telefonu;
 1. Planinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos tiesioginio kontakto būdu teikiamos tik įsitikinus, kad dėl ASPP specifikos jų suteikti nuotoliniu būdu neįmanoma. Pacientai į įstaigą patenka tik  iš anksto suderinus atvykimo laiką su šeimos gydytoju.

Įstaigos registratūra pacientus registruoja tik dėl nuotolinių paslaugų, dėl tiesioginio susitikimo su šeimos gydytoju ar slaugytoju pacientą užsiregistruoja pats gydytojas ar slaugytojas.

Kontaktinės paciento ir gydytojo paslaugos teikiamos sumažinus 50 proc.:

Įstaiga teikia šias paslaugas:

 • naujagimių profilaktinė apžiūra;
 • skiepijimai;
 • suplanuotos konsultacijos pas gydytojus specialistus tik sukontaktavus šeimos gydytojui su gydytoju specialistu;
 • odontologinės paslaugos;
 • siuntimai planinėms operacijoms ir tyrimai prieš šias operacijas, tik sukontaktavus gydytojams;
 • laboratoriniai tyrimai tik paskyrus šeimos gydytojui;
 • paslaugos namuose;

Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo VšĮ Ariogalos PSPC planas >>>

Palaikomojo gydymo ir slaugos stacionarinių paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planas >>>